Trip Advisor Certificate of Excellence
Ar gyfer llogi preifat
o'n estyniad…
ffoniwch 01554 820121

Croeso cynnes iawn i Tafarn Morlais

Rydym yn fusnes teuluol sy’n cynnal tafarn gymunedol draddodiadol lle gweinir bwydlen draddodiadol o fwyd ffres 7 diwrnod yr wythnos.
Mae ein holl gig a chynnyrch o darddiant lleol - o fewn 10 milltir i’r dafarn!

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos o ganol dydd ymlaen. Efail oedd rhan wreiddiol yr adeilad i ddechrau, ganrifoedd yn ôl, ac fe’i datblygwyd yn dafarn dros y blynyddoedd. Mae gan y dafarn faes parcio mawr ac rydym yn croesawu grwpiau bws sydd wedi archebu ymlaen llaw.
Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn ymfalchïo yn ein tân coed agored yn y bar blaen, lle gallwch fwyta ac yfed mewn awyrgylch cynnes a chlyd.
Mae gennym Sgôr Hylendid Bwyd 5 Seren a Thystysgrif Rhagoriaeth ‘Trip Advisor’.
Rydym yn falch o allu derbyn yr holl brif gardiau credyd a debyd (heblaw American Express).

5 star food hygiene rating

"Y Gorau o Bell Ffordd"

Harvey, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Wine is bottled poetry
Alcohol may be mans worse enemy, but the bible says - Love your enemy!
A drunken mans words, are a sober mans thoughts!
"Beer" - A temporary solution to everything!
It only takes one to get me drunk, the problem is, I'm not sure if its the 8th or 9th!
When I read about the evils of drinking, I gave up reading!

Gwnewch yr hyn rydych yn ei garu, carwch yr hyn rydych yn ei wneud

Sunday carvery available
CERFDY DYDD SUL
•••

Caiff y cerfdy ei weini bob dydd Sul gydag eisteddiadau am 12, 1, 2, 3 a 4pm.Mae gennym ddewis o gyrsiau cyntaf a phwdinau blasus ar gael bob amser, wedi eu prisio’n unigol er mwyn sicrhau gwerth am arian ichi y cwsmer. Mae’r cerfdy ar gael hefyd i grwpiau mawr (e.e grwpiau bws os archebir ymlaen llaw).

Private hire available
HURIO PREIFAT
•••

Rydym yn gallu cynnig rhannau penodol o’r dafarn i’w Hurio’n Breifat ar gyfer pob math o bethau. Yn ogystal mae modd trefnu hurio arbenigol megis pabell fawr sy’n gallu cynnal y rhan fwyaf o dderbyniadau a digwyddiadau.Gall bwffes amrywiol gael eu darparu ar gyfer pob derbyniad a bydd ein Trefnwyr Partïon yn hapus i weithio gyda chi er mwyn sicrhau bod eich holl anghenion yn cael eu diwallu (gan gynnwys anghenion ariannol). Mae pris ein bwffes yn dechrau am £7 y pen

Sun trap beer garden
GARDD GWRW
•••

Mae gennym ardd gwrw wych y tu cefn i’r adeilad, sydd yn dal yr haul drwy’r dydd yn ystod misoedd yr haf! Mae modd hurio pabell fawr yn breifat ar gyfer achlysuron, a bellach mae gennym fwrdd pŵl y tu allan y gall cwsmeriaid ei ddefnyddio. Gallwch fwyta allan yn yr ardd gwrw sydd â 60 cadair yn yr haul a 60 yn y cysgod. Mae digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal yn ein gardd gwrw gan gynnwys ‘Diwrnodau Hwyl i’r Teulu’ ar Wyliau Banc.

Tafarn Morlais Real Ales

Rydym yn falch o stocio a gwerthu amrywiaeth eang o Real Ales o bob bragwr o amgylch y DU. Mae ein statws Cask Marque yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu dewis eang o Real Ales, gan gyfuno â gofal, cyflwyniad a chyflwyniad rhagorol y cynnyrch ei hun. Byddem yn croesawu unrhyw ymweliadau cymdeithas Real Ales cyn archebu, ac edrychwn ymlaen at ddangos ein Real Ales i bawb yr ydych yn frwdfrydig! Cliciwch ar y cyswllt Marque Casg Real Ale i weld ein hadroddiad arolygu annibynnol diweddar.

Passionate about quality Cask Marque

Digwyddiadau chwaraeon pwysig

Mae’n bleser gennym gynnig amrywiaeth o lecynnau i fwynhau pob digwyddiad chwaraeon o bwys mewn awyrgylch digyffelyb.
Gallwch wylio’n fyw rygbi rhanbarthol a rhyngwladol, pêl-droedcwpan ac uwch-gynghrair yn ogystal â darts, rasio ceffylau a digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol eraill.
Hefyd mae bwyd ar gael wrth i chi fwynhau’r gamp o’ch dewis chi.

Digwyddiadau i ddod

Bookings now being taken for
Christmas PartiesContact a member of staff and
book now to avoid disappointment!

Christmas Day is fully booked - Sorry Folks!
Join us 26th December for the
Scarletsv OspreysFestive Derby Live, kick off 5.15pm
book now to avoid disappointment!
Dydd Sadwrn 1 Chwefror 2.15pm

Cymru v Yr Eidal

Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2.15pm

Iwerddon v Cymru

Dydd Sadwrn 22 Chwefror 4.45pm

Cymru v Ffrainc

Dydd Sadwrn 7 Mawrth 4.45pm

Lloegr v Cymru

Dydd Sadwrn 14 Mawrth 2.15pm

Cymru v Yr Alban

Friday 14 February

Valentines
Day

Choose from our main menu or our Valentines specials board
BOOKINGS advisable

Ask a member of staff for more details
Dydd Gwener 1 Mawrth

Dydd Gŵyl Dewi

DYDD BWYD A DIOD CYMRU
Wedi'i weinyddu 12-9 o'n bwrdd arbennig
Dydd Sul 22 Mawrth

Diwrnod
Mamau

ARCHWILIO NAWR YN EI WNEUD!
Eisteddiadau ychwanegol am 5pm a 6pm
Gofynnwch i aelod o staff am ragor o fanylion
Gift vouchers available

Ydych yn chwilio am anrheg i ffrindiau neu’r teulu ar gyfer rhyw achlysur? Gallwch eu tretio i Docyn Rhodd a all gael ei gyfnewid am fwyd a diod 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch brynu tocynnau rhodd mewn symiau o £10 a mwy gan y staff. Dyma ffordd ddelfrydol o dretio rhywun arbennig.

Cysylltwch â ni

Rydym funud yn unig o gyffordd 48 yr M4 mewn lleoliad sy’n hawdd ei gyrraedd o’r ardaloedd cyfagos.
Dyma’r amseroedd teithio’n fras o ardaloedd sydd i’r Dwyrain:
Abertawe – 12 munud, Castell Nedd – 18 munud, Port Talbot – 20 munud, Cwm Nedd – 25 munud
a Chwm Dulais a Chwm Tawe – 25 munud.

CYFEIRIAD
•••

1 Heol Pontarddulais, Llangennech,
Sir Gaerfyrddin, SA14 8YE

FFÔN
•••

Llanelli 01554 820121

E-BOST
•••

tafarnmorlais@hotmail.co.uk

Gweithiwch gyda Ni

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gogydd ychwanegol i ymuno â'n tîm oherwydd cynnydd mewn gwerthiant bwyd. Yn ddelfrydol, cewch gefndir mewn amgylchedd bwydlen Grill / Traddodiadol / Tafarn Clasuron, a byddwch yn angerddol am gyflawni'r safonau bwyd mwyaf posibl. Mae hon yn swydd Llawn Amser, hir dymor gyda chyfraddau talu a buddion da.
Anfonwch eich CV e-bost ato tafarnmorlais@hotmail.co.uk