DEWISLEN
Trip Advisor Certificate of Excellence
Reservations now being taken for our
Main Menu
call 01554 820121

Croeso cynnes iawn i Tafarn Morlais

Rydym yn fusnes teuluol sy’n cynnal tafarn gymunedol draddodiadol lle gweinir bwydlen draddodiadol o fwyd ffres 7 diwrnod yr wythnos.

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos o ganol dydd ymlaen. Efail oedd rhan wreiddiol yr adeilad i ddechrau, ganrifoedd yn ôl, ac fe’i datblygwyd yn dafarn dros y blynyddoedd. Mae gan y dafarn faes parcio mawr ac rydym yn croesawu grwpiau bws sydd wedi archebu ymlaen llaw.
Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn ymfalchïo yn ein tân coed agored yn y bar blaen, lle gallwch fwyta ac yfed mewn awyrgylch cynnes a chlyd.
Mae gennym Sgôr Hylendid Bwyd 5 Seren a Thystysgrif Rhagoriaeth ‘Trip Advisor’.
Rydym yn falch o allu derbyn yr holl brif gardiau credyd a debyd (heblaw American Express).

"Y Gorau o Bell Ffordd"

Harvey, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Wine is bottled poetry
Alcohol may be mans worse enemy, but the bible says - Love your enemy!
A drunken mans words, are a sober mans thoughts!
"Beer" - A temporary solution to everything!
It only takes one to get me drunk, the problem is, I'm not sure if its the 8th or 9th!
When I read about the evils of drinking, I gave up reading!

Gwnewch yr hyn rydych yn ei garu, carwch yr hyn rydych yn ei wneud

Sunday carvery available

A choice of 3 meats served to your table with dishes of generous portions of vegetables or just £13.95 for a Sunday Lunch and a delicious dessert. It is advisable to reserve a table.

Sun trap beer garden

Mae gennym ardd gwrw wych y tu cefn i’r adeilad, sydd yn dal yr haul drwy’r dydd yn ystod misoedd yr haf! Mae modd hurio pabell fawr yn breifat ar gyfer achlysuron, a bellach mae gennym fwrdd pŵl y tu allan y gall cwsmeriaid ei ddefnyddio. Gallwch fwyta allan yn yr ardd gwrw sydd â 60 cadair yn yr haul a 60 yn y cysgod. Mae digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal yn ein gardd gwrw gan gynnwys ‘Diwrnodau Hwyl i’r Teulu’ ar Wyliau Banc.

Tafarn Morlais Real Ales

Rydym yn falch o stocio a gwerthu amrywiaeth eang o Real Ales o bob bragwr o amgylch y DU. Mae ein statws Cask Marque yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu dewis eang o Real Ales, gan gyfuno â gofal, cyflwyniad a chyflwyniad rhagorol y cynnyrch ei hun. Byddem yn croesawu unrhyw ymweliadau cymdeithas Real Ales cyn archebu, ac edrychwn ymlaen at ddangos ein Real Ales i bawb yr ydych yn frwdfrydig! Cliciwch ar y cyswllt Marque Casg Real Ale i weld ein hadroddiad arolygu annibynnol diweddar.

Passionate about quality Cask Marque
Gift vouchers available

Ydych yn chwilio am anrheg i ffrindiau neu’r teulu ar gyfer rhyw achlysur? Gallwch eu tretio i Docyn Rhodd a all gael ei gyfnewid am fwyd a diod 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch brynu tocynnau rhodd mewn symiau o £10 a mwy gan y staff. Dyma ffordd ddelfrydol o dretio rhywun arbennig.

Cysylltwch â ni

Rydym funud yn unig o gyffordd 48 yr M4 mewn lleoliad sy’n hawdd ei gyrraedd o’r ardaloedd cyfagos.
Dyma’r amseroedd teithio’n fras o ardaloedd sydd i’r Dwyrain:
Abertawe – 12 munud, Castell Nedd – 18 munud, Port Talbot – 20 munud, Cwm Nedd – 25 munud a Chwm Dulais a Chwm Tawe – 25 munud.

1 Heol Pontarddulais, Llangennech,
Sir Gaerfyrddin, SA14 8YE

Llanelli 01554 820121

Gweithiwch gyda Ni

Anfonwch eich CV e-bost ato tafarnmorlais@tavernkeeperwales.com